Corporate Office   [Director - Sanjeev Shah]

  :  02027120065     :  9822038282

:   sanjeevshah@parshwanathmetal.in

Unit - PMP Pvt. Ltd. Bhosari  [Sandeep Kulkarni]

  :  8805 8045 72

mahendraraut@parshwanathmetal.in

Unit - PMP Pvt. Ltd. Chakan  [Ashok Shah]

  :  8380 0782 82

pmpchakan@parshwanathmetal.in

Unit - Hitek Metal. Bhosari  [Mr. Nair]

  :  8805 5582 82

pmphitek@parshwanathmetal.in

Unit - Electroglitters. Bhosari  [Rajiv Shah]

  :  9822 0383 33

Enquiry Form

Captcha